Provocatieve coaching is een unieke nieuwe cocktail van humor, warmte en psychologische provocatie. Coaches en therapeuten werpen de kluisters van zoemen en knikken af! Niet alleen kan provocerende coaching zeer effectief zijn, vooral bij de zogenaamde ‘onmogelijke’ klanten bevrijdt het zowel de professionals als hun klanten!

Door de cliënt uit te dagen probeert de provocatieve coach protest op te wekken bij de cliënt. Frank Farrelly, de grondlegger van de provocatieve therapie, wilde niet voor niets zijn manier van werken aanvankelijk protesttherapie noemen. Vanuit protest ontstaat beweging, kracht, creativiteit en autonomie. Hierdoor gaan mensen zelf hun problemen oplossen. En als coaches streven we er immers naar de cliënt te faciliteren in het vergroten van zijn zelflerende en zelfreddende vermogen.

De provocatieve coach doet er dus alles aan om protest en daarmee de creatieve energie van de cliënt op te wekken. Zij doet vooral dat wat de cliënt niet verwacht. Verrassing en verwarring schept ruimte voor vernieuwing.

De provocatieve coach heeft de traditionele manier van coachen losgelaten. Dat betekent dat zij niet zorgvuldig structureert, parafraseert of samenvat, noch onder voortdurend hummen en knikken de cliënt alle ruimte geeft zijn persoonlijke sores op tafel te leggen (of er zorgvuldig omheen te lopen).

De provocatieve coach vat de koe bij de horens, trekt de ezel aan zijn staart en werkt als een rode lap op een stier. Dit klinkt allemaal redelijk heftig en serieus. En dat valt dan in de praktijk weer mee. De provocatieve coach ziet alles vaak juist luchtig in en is zeer humorvol en fantasierijk. De cliënt kijkt in een soms zeer confronterende lachspiegel. De wereld wordt op logische wijze even op de kop gezet.

Prachtig voorbeeld van provocatief coachen