Gerelateerde afbeelding

“Als je alijd doet wat je altijd deed, zul je altijd krijgen wat je altijd kreeg!”
 
“De waarde van je communicatie is de respons die je krijgt!”

NLP is de afkorting van Neuro Linguïstisch Programmeren. Ik heb een aantal jaren terug de opleiding Master Coach gevolgd, daarin werden we getraind om tools uit de NLP in de coachingspraktijk toe te passen. De opleiding had een spiritueel tintje, waardoor ik me als een vis in het water voelde.

Behalve dat ik me de technieken eigen maakte werkte ik ook aan alle “ouwe shit” die nog in mijn systeem aanwezig was. De manier waarop dat gebeurde was wonderbaarlijk. Het was de eerste stap van de “grote schoonmaak” die de jaren die op de opleiding volgden doorging.

Het uitgangspunt van NLP is dat je menselijke vermogens die anderen hebben kunt overdragen door modelleringstechnieken. Als je het proces van modelleren (model-leren) eenmaal hebt gedaan zullen problemen en hindernissen in de toekomst sneller gemakkelijker op te lossen zijn en kun je je doelen gemakkelijker halen. Het kan zelfs gebeuren dat je uiteindelijk geen echte problemen meer ervaart.

Voor mij is NLP een supereffectieve manier om de communicatie met jezelf en anderen te verbeteren en vooral ook om sabotages en blokkades te ont-dekken en op te lossen. Het gaat ervan uit dat alle ervaring subjectief is en dus ook zo wordt opgeslagen in ons brein, onze neuronen (de N van NLP). Een negatieve of zelfs traumatische subjectieve ervaring resulteert meestal in een blokkade, strategie en patroon waarmee je systeem tracht te overleven. Als je die ervaring door middel van NLP technieken “herprogrammeert” (de P van NLP) en je bewust wordt van het patroon waar je in zit verdwijnt het patroon en behoort de negatieve ervaring werkelijk tot het verleden.

Binnen de NLP wordt uitgegaan van 15 vooronderstellingen (bekrachtigende overtuigingen):

 1. De kaart is niet het gebied (respecteer het model van de wereld van de ander).
 2. De waarde van je communicatie is de respons die je krijgt.
 3. Lichaam en geest vormen een cybernetische eenheid (beïnvloeden elkaar wederzijds).
 4. De woorden die we gebruiken zijn NIET de ervaring of gebeurtenis die ze weergeven.
 5. De belangrijkste informatie over iemand is het gedrag van die persoon.
 6. Elk gedrag is op dat moment de beste keuze, gedrag is veranderbaar en kan dus worden aangepast.
 7. Ons gedrag is niet wie we zijn.
 8. Elk gedrag heeft een positieve intentie (accepteer de persoon en verander het gedrag).
 9. Iedereen heeft alle hulpbronnen in zich die nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken.
 10. Ik controleer mijn geest en daarmee mijn resultaten.
 11. De persoon met de meeste flexibiliteit in gedrag heeft de grootste invloed..
 12. Er bestaat geen mislukking, enkel feedback.
 13. Weerstand bij een gesprekspartner is het gevolg van gebrek aan rapport.
 14. Gedrag en verandering zijn afhankelijk van context en hoe de omgeving reageert.
 15. Alle interventies dienen keuze te bieden en gericht te zijn op persoonlijke groei en eenwording.

De letter L uit NLP staat voor linguïstisch. Vaak saboteren we onszelf door het gebruik van taal, vullen we dingen in die we vervolgens voor waar aannemen, of gaan we uit van andere overtredingen die de communicatie met anderen hindert. Door daar bewust op te letten en je lichamelijk en qua taal af te stemmen op de ander (of net niet) kun je de communicatie tussen jou en de ander verhelderen en versterken, en op die manier harmonieuze relaties opbouwen en belemmerende patronen doorbreken.

De meester in actie